ดูเพื่อนที่ระลึก

ในปี 2540 เมืองไทยได้เจอกับ “วิกฤติเศรษฐกิจต้มยํากุ้ง” เมื่อค่าเงินบาทน้อยลงเป็นอย่างมากอันมีต้นเหตุที่เกิดจากการตัดสินใ[…]